Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn verbonden met de Bikkeltraining en vormen onderdeel van het lidmaatschap dat u met Bikkeltraining door Ronald Vos bent aangegaan. Wij zijn gerechtigd om zonder verdere aankondiging haar voorwaarden en huisregels op een willekeurig moment aan te passen. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en huisregels en zich daar aan te houden. De voorwaarden en huisregels kunt u vinden via www.bikkeltraining.nl

Aansprakelijkheid

De trainingen die worden gegeven zijn voor gezonde mensen die kunnen sporten. Bikkeltraining is niet aansprakelijk voor schade, kwijtraken of diefstal van producten of goederen van de deelnemers. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen goederen. Aansprakelijkheidsstelling voor blessure of iedere andere vorm van letsel die wordt veroorzaakt door de gegeven trainingen wordt derhalve afgewezen. De Bikkeltraining door Ronald Vos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke voor van letsel of lichamelijke beschadiging.

Lidmaatchap

Het lidmaatschap wordt aangegaan door een 10, 20, 40 of 60-strippenkaart. De geldigheidstermijnen van de 10- en 20 strippenkaarten zijn 12 maanden. De 40 en 60-strippenkaarten zijn 24 maanden geldig.

Maand en jaarabonnement

De abonnementen starten in overleg. Het abonnement wordt automatisch verlengd. Het maandabonnement is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. De jaarabonnementen kunnen tot een maand van te voren opgezegd worden. Trainingen buiten het vaste programma vallen buiten het abonnement.

Betaling

Deze strippenkaarten kunnen via www.bikkeltraining.nl worden aangeschaft. Betaling geschiedt door overname van het te betalen bedrag op rekeningnummer ING. 4657459 tnv Ronald Vos hodn Bikkeltraining.

Check-in

Bij inschrijving krijgt de deelnemer een 10-20-40 of 60 strippenkaart. Deze dient te allen tijde aangetoond te kunnen worden voor de training van start gaat. De strippenkaart en het abonnement is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan anderen.

Trainingstijden

De Bikkeltraining is vrij in de verdeling van de trainingstijden. Bikkeltraining behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.

Overige voorwaarden

Bikkeltraining behoudt zich het recht voor tarieven, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen zonder voorafgaande notificatie. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Bikkeltraining behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap/strippenkaart te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.