Cafe JP Coen

Als je er op zondagochtend om 9:30 uur bent,
ben je voor mij al een bikkel
Ronald Vos, trainer